Webinars

eDOCS Defence – Kryptering og aktivitetsmonitorering av vår mest verdifull informasjon

23 visninger
20. mars 2023

eDOCS Defence – Kryptering og aktivitetsmonitorering av vår mest verdifull informasjon

 

Kort om webinaret:

eDOCS Defence er kjent for flere av våre kunder og har blitt omtalt i flere anledninger av oss tidligere. I dette webinaret vil eksperter fra OpenText gå igjennom hva det å implementere eDOCS Defence vil gi din organisasjon, og hvordan du som systemeier muligens kan sove noe bedre ved å vite at databrudd overvåkes og varsles.

Om eDOCS Defence

Fullstendig sikkerhet for sensitive data krever flere lag med forsvar, og dette gjøres av eDOCS Defence via aktivitetsovervåking og kryptering (encryption at rest) i eDOCS.

Dere er sannsynligvis allerede godt beskyttet mot trusler fra utenforstående, men innsidetrusler er faktisk årsaken til de største sikkerhetsbruddene som finnes – og de er ekstremt kostbare å utbedre!

Det første trinnet i å beskytte sensitive data er å vite hvor de er og hvem som har tilgang til dem.

Med eDOCS Defence vil enkeltfiler krypteres på bibliotek-/dokumentservernivå og kun personer med rett tillatelse til filene vil kunne de-kryptere og lese. Mange opplever mangel på tilsyn og kontroll over hvem av våre ansatte som har tilgang til konfidensiell, sensitiv informasjon. Vi mangler kanskje også oversikt over hva slags tilganger de har. Ved å implementere aktivitetsovervåking kan bedrifter lettere og raskere identifisere mistenkelig atferd og redusere risiko før de resulterer i datainnbrudd.

Bli med på dette webinaret for å lære mer om eDOCS Defence kan bidra til å øke sikkerhet og kontroll for informasjonen dere har i eDOCS. eDOCS er tross alt stedet der vi oppbevarer vår mest verdifull informasjon.

Merk at webinaret gjennomføres på engelsk!

 

Vel møtt!