Webinars

Demo: eDOCS InfoCenter- DMS for kraftselskap

129 visninger
30. juni 2021

Vi demonstrerer InfoCenter - en komplett løsning for dokumenthåndtering tilpasset kraftbransjen.

InfoCenter gir både administratorer og brukere et kraftig verktøy for håndtering av dokumenter, alt fra produksjon til arkivering. Løsningen er basert på et fleksibelt grensesnitt som lar den enkelte bruker få den visningen som er mest effektiv for den aktuelle rollen og situasjonen. 

I dette webinaret skal vi vise de viktigste funksjonene i løsningen, som

  • Ulike måter å opprette og lagre dokumenter på
  • Sette riktige metadata for riktig håndtering av dokumentet
  • Integrasjon med Office
  • Lagring av e-post
  • Dokumentsikring
  • Versjonshåndtering
  • Søk og gjennfinning
  • Historikk og "audit trail"
  • Administrasjonskort og nettkort