My videos

3 viktige endringer / faktorer som påvirker dokumenthåndtering i kraft og energibranjsen

20 visninger
30. juni 2021
Som i de fleste andre bransjer, så opplever også kraft - og energiselskaper store endringer som påvirker driften. Med vår erfaring innen informasjons - og dokumentbehandling for kraft - og energiselskaper har vi lyst å dele noe av vår innsikt på dette området, som vi håper kan være nyttig for deg som jobber med IT, informasjonsbehandling, dokumenthåndtering etc., i et kraft - og energiselskap.


Kraft og energiselskaper har de siste årene gjennomgått flere viktige og store endringer som påvirker drift og administrasjon betydelig. I dette webinaret vil vi snakke om 3 viktige endringer vi mener kraftselskaper bør forholde seg til, og hvordan dette påvirker dokument - og informasjonsbehandlingen.

- Oppkjøp, sammenslåinger og oppsplitting av selskap - hvordan påvirker det dokumenthåndtering og integrasjoner mellom enheter?
- Arkivene blir digitalisert - hva er beste praksis for effektiv sak - og arkivhåndtering?
- Offentlighetsloven - hva betyr loven og hvordan påvirker den selskapet?

I tillegg vil vi vise eksempler fra flere av våre kunder innen Kraft og Energi og en titt på løsningen eDOCS dokumenthåndtering. Vel møtt.

Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)