My videos

3 viktige endringer / faktorer som påvirker dokumenthåndtering i kraft og energibranjsen

114 visninger
30. juni 2021
Som i de fleste andre bransjer, så opplever også kraft - og energiselskaper store endringer som påvirker driften. Med vår erfaring innen informasjons - og dokumentbehandling for kraft - og energiselskaper har vi lyst å dele noe av vår innsikt på dette området, som vi håper kan være nyttig for deg som jobber med IT, informasjonsbehandling, dokumenthåndtering etc., i et kraft - og energiselskap.


Kraft og energiselskaper har de siste årene gjennomgått flere viktige og store endringer som påvirker drift og administrasjon betydelig. I dette webinaret vil vi snakke om 3 viktige endringer vi mener kraftselskaper bør forholde seg til, og hvordan dette påvirker dokument - og informasjonsbehandlingen.

- Oppkjøp, sammenslåinger og oppsplitting av selskap - hvordan påvirker det dokumenthåndtering og integrasjoner mellom enheter?
- Arkivene blir digitalisert - hva er beste praksis for effektiv sak - og arkivhåndtering?
- Offentlighetsloven - hva betyr loven og hvordan påvirker den selskapet?

I tillegg vil vi vise eksempler fra flere av våre kunder innen Kraft og Energi og en titt på løsningen eDOCS dokumenthåndtering. Vel møtt.